Friday, August 6, 2010

MUDA UBAN

muda uban berbakat...anak kepada bapak uban jaggernaut sy
# jaggernaut + induk belunjur uban syawal

No comments:

Post a Comment